Doneeractie voor Internationale Vrouwendag: Vrouwen op de Vlucht

Stel je etnische vervolging voor, een oorlog of zelfs een aardbeving die alles heeft verwoest en je dwingt je thuisland te verlaten. Misschien ben je zelfs zwanger of heb je kinderen bij je.

De gedachte aan wat vrouwelijke vluchtelingen moeten doormaken maakt ons zowel boos als verdrietig. Daarom werken we samen met UNO-Flüchtlingshilfe Duitsland voor UNHCR om vrouwen op de vlucht te steunen voor Internationale Vrouwendag.

Doneer tussen 7 en 9 maart 2023. Wij zullen alle donaties die in die periode via onze pagina op de website van UNO worden ontvangen verdubbelen.

🖤 DONEER HIER 🖤

Meer vluchtelingen dan ooit tevoren

Zo'n 103 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht. Dat is meer dan 1% van de wereldbevolking, en dit aantal stijgt dramatisch. Sinds eind 2021 hebben nog eens 13,6 miljoen mensen hun huis moeten verlaten. De belangrijkste reden voor deze stijging van 15% is de oorlog in Oekraïne. De meerderheid van de vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen.

De huidige situatie is bijzonder ernstig in Turkije en Syrië:

Turkije is het land dat momenteel de meeste vluchtelingen opvangt - 3,7 miljoen. De aardbeving in februari van dit jaar heeft dus ook veel mensen getroffen die alles al kwijt waren. De situatie wordt verder verergerd door een strenge winter met temperaturen rond het vriespunt.

En na een jaar oorlog is de situatie in Oekraïne nog steeds niet verbeterd: veel gezinnen hebben hun huis verloren en wachten in provisorische schuilplaatsen, zowel in Oekraïne als in het buitenland, op nieuws dat de oorlog voorbij is.

Oorlog treft altijd de zwaksten het hardst. De slachtoffers zijn vaak kinderen, ouderen en sociaal zwakkeren. Vrouwen spelen een centrale rol in crisisgebieden: zij zijn vaak degenen die zorgen voor basisbehoeften: medische voorzieningen, kinderopvang, enz.

Vluchten is nooit vrijwillig!

Vrouwen vluchten over het algemeen om dezelfde redenen als mannen: om politieke of religieuze redenen, of omdat zij tot een specifieke etnische of sociale groep behoren. Er zijn echter ook vrouwspecifieke redenen om te vluchten die mannen niet op dezelfde manier treffen, zoals seksuele uitbuiting, genitale verminking van vrouwen, gedwongen huwelijken of huiselijk geweld, waardoor vrouwen gedwongen worden hun huis te verlaten.

Geweld tegen vrouwen

Wanneer de sociale structuren in een land veranderen, neemt de neiging tot geweld vaak toe. Dit kan leiden tot ontvoeringen en systematische verkrachtingen van vrouwen en meisjes; misdaden die ook veelal deel uitmaken van de oorlogsstrategie. Slachtoffers van geweld ondervinden vaak langdurige psychologische gevolgen in hun leven, van depressies tot zelfmoordgedachten en sociaal isolement.

De Coronapandemie heeft de situatie verder aangewakkerd

Zo is het geweld tegen vrouwelijke vluchtelingen toegenomen, en niet alleen in hun land van herkomst. De lagelonensector en de gebieden met informeel werk zijn in veel gevallen volledig ingestort als gevolg van de pandemie, waardoor veel vrouwen hun middelen van bestaan hebben verloren.

De coronapandemie heeft ook geleid tot een toename van de armoede in veel landen. En wanneer de armoede toeneemt, nemen helaas ook de gevallen van gedwongen huwelijken, kinderarbeid en mensenhandel toe. Veel gevluchte meisjes over de hele wereld hebben hun opleiding moeten opgeven en in plaats daarvan moeten werken, of zelfs hun huis moeten verlaten.

Bedreigende omstandigheden op de vlucht

Vrouwen worden tijdens hun vlucht ook vaak blootgesteld aan gevaarlijke situaties: seksueel geweld, geen bescherming, geen hygiënische verzorging, en vaak dagenlang geen toegang tot voedsel. Velen hebben hun kinderen bij zich. Het is voor hen moeilijk om artikelen zoals sanitaire producten of luiers te verkrijgen. Zwangere en zieke vrouwen hebben geen toegang tot medische verzorging.

Vrouwen als teken van hoop

Ondanks al deze hindernissen tonen vrouwen en meisjes grote veerkracht, vindingrijkheid en moed bij het overwinnen van deze problemen. In veel gevallen zijn zij degenen die de kracht vinden om niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van hun familie weer op te bouwen.

Hulporganisaties spelen op dit gebied een centrale rol: zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat kinderen die op de vlucht zijn geboren ook een geboortebewijs krijgen. De UNHCR besteedt in al zijn programma's specifiek aandacht aan de behoeften van vrouwen, bijvoorbeeld aan onderwijs voor meisjes en vrouwen of aan werkgelegenheidsprogramma's om vrouwen in staat te stellen onafhankelijk te worden. Tegelijkertijd hebben vrouwen een veilige slaapplaats en aparte toiletvoorzieningen nodig - basisvoorzieningen die niet mogen worden vergeten.

De UNO-Flüchtlingshilfe Duitsland voor UNHCR werkt aan een beter leven voor vrouwen

"Ons doel is voort te bouwen op de rijke ervaringen, vaardigheden en ambities van vrouwen en hen te helpen hun volledige potentieel te realiseren - door betere toegang tot onderwijs, fatsoenlijk werk en juridische en gezondheidsdiensten."
Hoge Commissaris van de VN voor vluchtelingen, Fillippo Grandi​​​​​​​

De UNO-Flüchtlingshilfe Duitsland is één van de organisaties die zo snel mogelijk ter plaatse helpen na rampen zoals de aardbeving in Turkije en Syrië. Zij houden rekening met de specifieke behoeften van vrouwen - en wij willen hun werk graag ondersteunen.

Help vrouwen op de vlucht om hun leven weer op te bouwen - wij verdubbelen alle donaties die tussen 7 en 9 maart 2023 worden ontvangen!

🖤 DONEER HIER 🖤

Daarbij bevelen wij aan