10 feiten over Wereldwaterdag

Water is een schaars goed. Hier hebben we in 10 korte weetjes samengevat met welke humanitaire problemen we de komende jaren te maken krijgen met klimaatgerelateerde watertekorten en waarom er straks meer plastic dan vis in de zee zit.

10 feiten over water

1. We beleven een “watercrisis”

Ongeveer 2,2 miljard mensen wereldwijd hebben geen betrouwbare toegang tot schoon water. Hoewel ruim tweederde van het aardoppervlak uit water bestaat, is minder dan 3 procent ervan drinkbaar. Helaas is de verdeling van het beschikbare drinkwater geografisch erg ongelijk: met name Afrika kampt al met dramatische watertekorten in bepaalde regio's, maar ook in Zuid-Amerika en Azië verslechtert de situatie snel door klimaatverandering.
Het meest getroffen zijn mensen of gezinnen in de armere regio's van de wereld – en vooral op het platteland.
Volgens cijfers van UNICEF voor 2021 leven meer dan 1,42 miljard mensen wereldwijd in gebieden met een algemene hoge of extreem hoge wateronzekerheid, waaronder 450 miljoen kinderen.

2. Verontreinigde waterbronnen als bron van infectieziekten

Op veel plaatsen is toegang tot water, maar de kwaliteit is slecht en het water is vervuild. Door bijvoorbeeld overstromingen in het regenseizoen zijn veel drinkwaterbronnen tijdelijk vervuild en kunnen ze een groot deel van het jaar niet worden gebruikt. Daarom zijn we een klimaatbeschermingsproject gestart om gezinnen in Bangladesh toegang tot schoon drinkwater te garanderen. Daarover binnenkort meer hier op de blog.

3. Schoon alleen is niet genoeg, water moet ook veilig zijn.

Water is alleen veilig te gebruiken als het toegankelijk is voor mensen dicht bij huis, beschikbaar is wanneer het nodig is en natuurlijk vrij van verontreinigingen. Op veel plaatsen zijn er waterbronnen, maar soms is de toegang daartoe onzeker, bijvoorbeeld door burgeroorlogen of omdat de bron of rivierbedding seizoensgebonden opdroogt.

4. Zonder water voor sanitaire voorzieningen verspreidt ziekte zich sneller

Drinkwater is noodzakelijk om te overleven, maar water is ook erg belangrijk voor hygiënische doeleinden. Zonder dat verspreiden ziekten zich sneller. In Soedan bijvoorbeeld heeft een cholera-uitbraak sinds 2016 meer dan 400 levens geëist. Ook zeep is belangrijk, zodat bacteriën en virussen geen kans krijgen!

5. Water halen in plaats van studeren

Op veel plaatsen moeten kinderen lange afstanden lopen om water uit bronnen te halen, terwijl hun ouders op het land werken en voor het vee zorgen. Hierdoor kunnen veel kinderen niet naar school en hebben ze dus weinig of geen onderwijs.

6. Corona, klimaatverandering etc

Tijdens crises zoals de COVID19-pandemie verslechterde de situatie voor veel mensen die in slechte omstandigheden leefden en werd de toegang tot water nog moeilijker. In Syrië bijvoorbeeld is tijdens de laatste 11 jaar van burgeroorlog de watervoorziening in bepaalde regio's regelmatig ingestort, waardoor miljoenen mensen zijn getroffen.

7. Waterveiligheid voor iedereen

Tegen de achtergrond van de wereldwijde watercrisis lanceerde UNICEF het initiatief "Water Security for All" . Met verschillende projecten wereldwijd moeten vooral de armste kinderen en gezinnen geholpen worden. Maar ook in Oekraïne wordt de voorziening van drinkwater (en voedsel) schaars.

Helaas worstelen ook het milieu en de dieren met het feit dat de toegang tot water steeds moeilijker wordt.

Een van de grootste problemen is en blijft de vervuiling van waterlichamen en zeeën - veroorzaakt door mensen:

8. Zoals plastic in de zee in plaats van zand aan zee

Volgens schattingen drijft momenteel zo'n 150 miljoen ton plastic in de zee. Als we er niets aan doen, zal er in 2050 meer plastic dan vis in onze oceanen zijn. Hier lees je hoe plastic überhaupt in zee terechtkomt, welk afval het grootste deel uitmaakt en wat je eraan kunt doen.

9. Great Pacific Garbage Patch

De Great Pacific Garbage Patch is een van de 5 gigantische vuilnisbelten die onze oceanen omcirkelen. Het is nu ongeveer 19 keer zo groot als Oostenrijk! Meer dan de helft van het afval zinkt naar de zeebodem, de rest verspreidt zich op de stranden van de Zuidzee tot aan de poolgebieden via deze bewegende eilanden van plastic. Trouwens, deze mega vuilnisstrudels zijn al vanuit de ruimte te zien - bravo!

10. Wereldwijde beschermde mariene gebieden

Overbevissing, vervuiling en de klimaatcrisis maken het leven van zeedieren moeilijk. Greenpeace zet zich in voor een wereldwijd netwerk van beschermde mariene gebieden zodat ze kunnen herstellen. Hun petitie over dit onderwerp heeft bijna het doel van 500.000 handtekeningen bereikt - teken het ook en help onze oceanen te beschermen voor toekomstige generaties!

Daarbij bevelen wij aan